Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
neverwonderland
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
neverwonderland
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabezsenna bezsenna
neverwonderland
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viabezsenna bezsenna
neverwonderland
8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viabezsenna bezsenna
neverwonderland
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viabezsenna bezsenna
neverwonderland
Reposted fromshakeme shakeme viabezsenna bezsenna
neverwonderland
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabezsenna bezsenna
neverwonderland
2967 8166
Reposted fromlaters laters viabezsenna bezsenna
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viabezsenna bezsenna
neverwonderland
5873 8d70
Reposted fromktosiowa ktosiowa
neverwonderland
5876 0830
Reposted fromktosiowa ktosiowa
neverwonderland
5882 fa1c
Reposted fromktosiowa ktosiowa
neverwonderland
5896 5f83
Reposted fromktosiowa ktosiowa
neverwonderland
5899 af71
Reposted fromktosiowa ktosiowa
neverwonderland
6002 b5fd
Reposted fromktosiowa ktosiowa
neverwonderland
8900 8be2
neverwonderland
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaktosiowa ktosiowa
neverwonderland
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaktosiowa ktosiowa
neverwonderland
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaktosiowa ktosiowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl